THERMO OFF


Indywidualna kontrola temperatury dla każdego urządzenia znajdującego się w jednej grupę sterowania

 

 

 

Podczas sterowania grupą urządzeń wewnętrznych, znajdujących się w jednym pomieszczeniu, często stosuje się jeden sterownik – zarządzający całą grupą. Pomiar realizowany tylko przez jeden sterownik często nie wskazuje temperatury w całym pomieszczeniu, a jedynie w jego okolicy. Tryb pracy THERMO ON/OFF pozwala każdemu z klimatyzatorów znajdujących się w określonej grupie na indywidualny pomiar temperatury. Jeżeli w obrębie pomieszczenia obsługiwanego przez dany klimatyzator temperatura określona na wspólnym sterowniku zostanie osiągnięta – klimatyzator wyłącza się i przechodzi w stan oczekiwania. Pozostałe jednostki nadal mogą pracować. Dzięki trybowi THERMO ON/OFF temperatura w całym pomieszczeniu jest stała, nie występują w nim strefy zbyt chłodne lub zbyt ciepłe. Pomiar temperatury w pomieszczeniu może być realizowany poprzez czujniki znajdujące się w sterowniku naściennym lub przy wlocie powietrza do urządzenia, a także poprzez jednoczesne działanie obu tych czujników (z wykorzystaniem uśrednienia).

Powiązane produkty